Riggingkurs del 1 special

Riggingkursen vänder sig till personalkategorier som arbetar på scengolvet eller på ett scenbygge i golv eller marknivå.

Denna kursen vänder sig till dig som vill få utökade kunskaper  i rigging. Från teaterriggbranschen mest namnkunniga personer.

Kursinnehåll:

Dag 1 Riggmästare Rigg Olle Jacobsson
Materialkännedom; Vajer,  presslås, kätting, rapidlänk, kabinkrok, schackel, linlås, o-ring, swivel, knopar och rep kunskap.

 Dag 2  Besiktningsman Dick Granberg
Lininfästningar
Stegar och lyftanordningar
Riskanalys

Teoripass  blandas med praktiska övningar

Tidsåtgång: 2dagar. Totalt ca 15h

Kurspris 5700:- + moms

Kurslärare Rigg Olle Jacobsson och Dick Granberg

Kommentera