Kursen är speciellt anpassad för personer inom scen, event och teater som bygger, river eller förändrar arbetsplan, scener, podier, ställningar, trappor och dekorelement som är högre än 1,25 m och når upp till en höjd av högst 9 meter. Kursen är framtagen och godkänd av Arbetsmiljöverket och är ett krav för alla som arbetar med att bygga scener, dekor och podier. Kursen innehåller också praktiska moment.

Målet är att alla som går kursen erhåller certifiering.

Vad är ”ställningar”, arbetsplan, podier, och scener?
Genomgång av regler för ställningar i Sverige.
Regler för användande av räcke.
Riskanalys
Hur påverkas konstruktionen om ställningens bärande system ändras genom att stabiliserade eller avstyrande komponenter ändras eller tas bort.
Förankring av ställning
Vindlaster, beräkningar
Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerad ställning.

Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmonterande avställning.
Metod för upp- och nedtransport/lyft av ställningsmaterial.

2 kursdagar

Kurs fakta:

——————————-
Certifierad Ställningsbyggnads-/scenbyggnadskurs, två kursdagar.Certifiering enligt AFS 2014:7 Stage vision Oresund AB är av Arbetsmiljöverket godkänd utbildare för Scen- och eventbranschen.2 kursdagar

Ladda hem pdf.