Utbildning i bild och videoteknik för scenkonst, teater, event och museer.
Under de senaste åren har användandet av rörlig bild till scenkonst och event ökat. Tekniken har utvecklats snabbt, och det finns många olika användningsområden. Inom teater ersätts traditionell scenografi med en mer virtuell scenografi. Event ökar och bildmedia finns med i alla. Men också på museet och på företags presentationer är bilden mer och mer framträdande. Men även på flygplatsen och på shoppingcentra förekommer olika former av displayer . Behovet av kunniga bild- och videotekniker förväntas därför växa framöver.

Stagevision presenterar här olika kurser i bildteknik och media server som kan ges som en helhet eller som olika moduler.

Vi använder oss av landets bästa kurslärare inom de olika områdena.

img_0078

Grundläggande nätverkskunskap
Utbildningen ger insikt och kunskaper hur olika bildenheter samverkar i en produktion,
event eller en utställning. Vilka styrsystem och protokoll används.
Utbildningen ger insikt i de vanligaste styrprotokoll så som; ART NET, MA NET, SACN
ETC NET 3, PSN
Utbildningen är två kursdagar.

2016-10-22-03-33-53

Kurs i media servrar
Stagevision erbjuder kurser i media servrar. Vi har utbildningar i några av de vanligaste media servrar. Kursen innehåller olika former av tillämpningsområden (teater, konsert, event, museér) och innehåller följande moment:
• Grafikbearbetning
• Filformat
• Mappning
• Programmering
• Styrning av media server/ljusbord
• Tidskodning

Vi erbjuder nedan olika system;
Grand MAs VPU
D3
Watchout
Hippotizer
Resulum
Utbildningen är en tvådagars kurs/system totalt 10 dagar
För mer information kontakta:
Ulf Nielsen
0705-370 260
ulf.nielsen@stagevision.se

 

 

Kommentera