2015-01-21 11.03.59

Stagevision Oresund AB, Riggingcentra, Södra Bulltoftavägen 51G, Lokstallarna Studios

Vi har byggt en lokal för kunna öva riggning och annat arbete på hög höjd på ett tryggt och säkert sätt.

På drygt fem meters höjd har vi 5 stycken balkar och ovanför dem har vi ett system med horisontella livlinor för enkel infästning av sitt personliga fallskydd.

Balkarna är tillräckligt högt upp för att rädslan att trilla ned skall bli påtaglig och adrenalinet skall börja pulsera, mer eller mindre beroende på tidigare erfarenhet. Avståndet ned till lärare eller instruktör är samtidigt så kort att det direkt syns om någon i taket gör fel. På 5-6 m avstånd går det bra att kommunicera utan att behöva skrika eller använda radios.
Hittils har följande varit i vårt riggingcenter.

XLNS Rigging har monterat sitt flygsystem hos oss för test och inprovning inför flygningarna i ”En midsommarnattsdröm” som spelades på Hipp i Malmö vår 2014.

Jimmy och Anna har övat luftakrobatik i våra lokaler.

http://www.jimmyanna.com/

Drop har hyrt vårt riggingcenter för att vidareutbilda sina riggers.

http://www.drop.dk/

Själva använder vi regelbundet vårt center för rigging- och fallskyddsutbildningar. Se mer under utbildning.

 

Kommentera