Kursen riktar sig till alla men specifikt till tekniker eller personal som arbetar med el och/eller elektrisk utrustning.

Målet med kursen är att deltagarna får de viktigaste kunskaperna om el och om vad man får göra utan behörighet.

Kursen bygger på boken ”Elsäkerhet för scen & event.

Ellagen, starkströmsförodrningen och föreskrifterna
Behörigheterna; vad får man göra och inte göra
Elkunskap; Ohms lag, förstå sambandet mellan spänning, ström och effekt Seriekoppling och parallellkoppling
Elfaran; det viktigaste skyddet är kunskap
Skadeverkningar vid elström
Elpolicy
Elansvarig och delegationsordning

Korta teoripass varvas med många praktiska övningar

Kursen finns i några olika utförande och anpassas efter kundens önskemål.
För eller eftermiddagspass
1 – 3 kursdagar

Kursledare: Ulf Nielsen författare till Elsäkerhet för Scen- och event.

Kurs fakta:
——————————-
Allän elkunskap Föreskriften hänvisar till ELSÄK-FS 2004:1 och standarden SS-EN 50110-1.Stage vision Oresund AB är av Arbetsmiljöverket godkänd utbildare för Scen- och eventbranschen.För eller eftermiddagspass upp till
1-3 kursdagar
Kurspris: Är olika beroende av kurslängd. Begär offert.