Certifiering för Stagehand/Scentekniker vänder sig till personalkategorier som arbetar på scengolvet eller på ett scenbygge i golv eller marknivå.

Den kompletta certifieringen är indelad i 5 delar, men man kan även anmäla sig till enstaka kurser.

  • Scen- och ställningsbyggnadscertifikat
  • Förarbevis för saxlyft och skylift
  • Grundläggande elsäkerhet
  • Grundkurs i rigging
  • Första hjälpen och allmänt brandskydd
    Event på väg

Första hjälpen och brandskydd
Färdigheter i konstgjord andning, förbandsläggning och färdigheter i att förebygga chock. enligt AFS 1999:7, samt färdigheter i hantering av brandsläckare och olika släckningstekniker, enligt AFS 2003:778

Förarutbildning för skylift och saxlyft
Förarutbildning för mobila arbetsplattformar.
Utbildningen är enligt SS-ISO 18878:2004 TYA och ger förarbevis Typ AB 1+3

Grundläggande elsäkerhet
Grundläggande elsäkerhet för scen och event med förståelse i regelverket och riskerna med elström vid tillfälliga elanläggningar. Kunskaper om vad var och en får göra, med resp. utan behörighet, samt var och ens skyldigheter vid kontroller och hantering av utrustning och materiel. CE-märkning, effektberäkning och förläggning av kablar vid turnéer och utomhus. Utbildningen är enligt (ELSÄK-FS 2006:1, SS-EN 50 110-1)
Priset inkluderar kurslitteratur Elsäkerhet för scen och event.

Scen- och ställningsbyggnadscertifikat
Kunskaper i regelverket kring byggnation av scener och konstruktioner som är högre än 1,25 m och där det vistas personal. Kunskaper i regler för användande av räcke och färdigheter i att göra riskanalys samt förståelse i hur byggets bärighet förändras vid avvikelse av tillverkarens monteringsanvisning. Färdigheter av att bygga/riva rullställning. Enligt AFS 2004:4, SS-SIO 18893:2004

Säkerhet vid arbete på väg och på allmän plats. Ger kunskaper och färdigheter vid avspärrning och säkerhet vid lossning/lastning av transporter. Samt säkerhet kring bygge av scen på torg och annan allmän plats med trafik. Enligt vägverket IFS 2003:1

Grundkurs i rigging
Arbetsuppgifter såsom rigga rår, bygga tross, hänga lampor och PA, slinga tross och turnétekniker. Kursen innehåller följande moment: materialkännedom, trosskunskap, motorer, personlig säkerhet, stegar och lyftanordningar samt riskanalys.

Event på väg
Säkerhet vid arbete på allmänplats. Kunskaper och färdigheter vid avspärrning och säkerhet vid lossning/lastning av transporter. Samt säkerhet kring bygge av scen på torg och annan allmän plats med trafik. Enligt vägverket IFS 2003:1

Certifiering
Certifieringen sker löpande efter varje delkurs.


——————————-
Utbildningsschema
—————————
Certifiering för Stagehand/Scentekniker/Scenbyggare
——————————
Grundkurs i Rigging
——————————-
Specialkurs i Rigging
——————————-
National Rigging Certification
——————————-