Kursen riktar sig till tekniker som ansvarar för verksamhetens elektriska utrustning och anläggningar, samt personer som svarar för tillsyn av anläggningar och fastigheter med kännedom om de anläggningar som tillsynen avser.

Målet med kursen är att deltagarna har kunskaper och de verktyg som behövs för att komma igång med arbetet som elarbetsansvarig.

Vad gör en elarbetsansvarig?
Ansvarsfrågor.
Elfaran och eloycksfall.
Grundläggande kunskaper i besiktning och tips om vad man särskilt bör beakta i elanläggningar i eventbranschen.
Hur kan man med hjälp av checklistor dokumentera, och vilka åtgärder ska man vidta?
Vad kan man åtgärda själv?
Berörda punkter i ELSÄK-FS 2006:1om ansvar och tillsyn av elanläggning.
Genomgång av checklistor.

2 kursdagar

Kursledare: Ulf Nielsen författare till Elsäkerhet för Scen- och event.

Kurs fakta:
2 kursdagar

 

Ladda hem pdf.