Kursen är riktad till alla som jobbar på höga höjder inom scen- och teater- och eventområdet

Målet är att alla som går kursen erhåller certifikat för arbete på hög höjd.

Del l en kursdag
Introduktion till Arbetsmiljöverkets författningar rörande arbete på hög höjd.
Fallskydd i teorin – riskhierki, begränsning, positionering, fallskyddssytem
Utrustning för fallskydd och positionering
Arbetsmetoder
Fallskydd i praktiken för scen, event och teater – praktiska övningar.

Korta teoripass varvas med många praktiska övningar.

Kursen avslutas med både teoretiska och praktiska prov.

l  kursdag

Kursledare: Tor Olofsson

Kurs fakta:
——————————-
Certifiering för arbete på hög höjd.Vi utbildar efter standard AFS 2006:4Stage vision Oresund AB är av Arbetsmiljöverket godkänd utbildare för Scen- och eventbranschen.

 

 

IMG_2686IMG_2682