Kursen är speciellt anpassad för personer inom scen, event och teater.

Målet är att alla som går kursen ska ha kunskaper för att kunna förebygga brand.

Samhällets risksyn ; lagstiftning
Brandkunskap ; brandtriangel, brandförlopp, agerande
Brandförebyggande åtgärder ; brandorsaker, organisation
Byggnadstekniskt brandskydd ; brandceller, utrymningsvägar samt hur tänker och beräknar man i tillfälliga lokaler som i vanliga fall inte är publika utrymmen
Larmvägar ; brandvarnare, automatiskt brandlarm, utrymningslarm
Praktiskt ; handhavande av släckningsutrustning, olika typer av släckare, brandfilt mm.

Korta teoripass varvas med många praktiska övningar.

1 kursdag

Kurslärare:

Kurs fakta:
——————————-
Kurs i Brandskydd.

Stage vision Oresund AB är av Arbetsmiljöverket godkänd utbildare för Scen- och eventbranschen.

1 kursdag

 

Ladda hem pdf.