pyro

CERTIFIERING I PYROTEKNISKA SCENEFFEKTER
enligt MSBs direktiv MSBFS 2019:1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2019:1 om krav på utbildning för att få använda pyrotekniska sceneffekter.

(Tillsammans med en brand utbildning erhålles certifiering från MSB)

Målgrupp:
Tekniker, rekvisitörer och andra som är i behov av den nya pryoteknikcertifieringen.

Innehåll:

Certifieringen innehåller kunskaper och färdigheter kring pyrotekniska sceneffekter.
Certifieringen innehåller följande moment:
Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor.
Föreskriften om explosiva varor
MSB:s föreskrifter om transport
Ordningslagen och lokala föreskrifter

Destruktion av produkter som inte fungerat
Kunskap om explosiva ämnen
Risker kring ”skjutplatsen”
Riskbedömning
Produktkännedom
Statisk elektricitet
Gasol
Elektriska avfyrningar

Pjäskännedom
Åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade händelser
Bedömning av ”skjutplatsen”

Provskjutningar av olika pjäser
Tid: 3 kursdagar
Kurslärare godkända av MSB myndigheten
antal kursdeltagare ca 12 personer.

Ladda hem pdf

Kommentera